2024 OSHKOSH NORTH SOFTBALL2024 OSHKOSH NORTH TRACK and FIELD2024 OSHKOSH NORTH GIRLS SPRING SOCCER2024 OSHKOSH NORTH BASKETBALL2023 OSHKOSH NORTH FOOTBALL