APPLETON EAST vs OSHKOSH WEST (VARSITY) (SEPT. 29)KIMBERLY vs. OSHKOSH WEST (FROSH) (AUG. 31)